synonim antydepresyjny

odm. antydepresyjny, antydepresyjna, antydepresyjną, antydepresyjne, antydepresyjnego, antydepresyjnej, antydepresyjnemu, antydepresyjni, antydepresyjnie, antydepresyjnych, antydepresyjnym, antydepresyjnymi, nieantydepresyjna, nieantydepresyjną, nieantydepresyjne, nieantydepresyjnego, nieantydepresyjnej, nieantydepresyjnemu, nieantydepresyjni, nieantydepresyjnie, nieantydepresyjny, nieantydepresyjnych, nieantydepresyjnym, nieantydepresyjnymi