synonim arystokratyczny

odm. arystokratyczny, arystokratyczna, arystokratyczną, arystokratyczne, arystokratycznego, arystokratycznej, arystokratycznemu, arystokratyczni, arystokratycznie, arystokratycznych, arystokratycznym, arystokratycznymi, niearystokratyczna, niearystokratyczną, niearystokratyczne, niearystokratycznego, niearystokratycznej, niearystokratycznemu, niearystokratyczni, niearystokratycznie, niearystokratyczny, niearystokratycznych, niearystokratycznym, niearystokratycznymi