synonim asertywny

odm. asertywny, asertywna, asertywną, asertywne, asertywnego, asertywnej, asertywnemu, asertywni, asertywnie, asertywnych, asertywnym, asertywnymi, nieasertywna, nieasertywną, nieasertywne, nieasertywnego, nieasertywnej, nieasertywnemu, nieasertywni, nieasertywnie, nieasertywny, nieasertywnych, nieasertywnym, nieasertywnymi