synonim blondynek

odm. blondynek, blondynka, blondynkach, blondynkami, blondynki, blondynkiem, blondynkom, blondynkowi, blondynkowie, blondynków, blondynku