synonim finlandzki

odm. finlandzki, finlandzcy, finlandzka, finlandzką, finlandzkich, finlandzkie, finlandzkiego, finlandzkiej, finlandzkiemu, finlandzkim, finlandzkimi, finlandzku, niefinlandzcy, niefinlandzka, niefinlandzką, niefinlandzki, niefinlandzkich, niefinlandzkie, niefinlandzkiego, niefinlandzkiej, niefinlandzkiemu, niefinlandzkim, niefinlandzkimi