synonim retorta

odm. retorta, retorcie, retort, retortach, retortami, retortą, retortę, retorto, retortom, retorty