synonim fragment

odm. fragment, fragmencie, fragmentach, fragmentami, fragmentem, fragmentom, fragmentowi, fragmentów, fragmentu, fragmenty