synonim gibki

odm. gibki, gibcy, gibka, gibką, gibkich, gibkie, gibkiego, gibkiej, gibkiemu, gibkim, gibkimi, gibko, niegibcy, niegibka, niegibką, niegibki, niegibkich, niegibkie, niegibkiego, niegibkiej, niegibkiemu, niegibkim, niegibkimi, niegibko