synonim gigant

odm. gigant, gigancie, giganta, gigantach, gigantami, gigantem, gigantom, gigantowi, gigantów, giganty