synonim godny uwagi

odm. godny, godna, godną, godne, godnego, godnej, godnemu, godni, godnie, godnych, godnym, godnymi, godzien, niegodna, niegodną, niegodne, niegodnego, niegodnej, niegodnemu, niegodni, niegodnie, niegodny, niegodnych, niegodnym, niegodnymi, niegodzien