synonim wzięty

odm. wzięty, niewzięci, niewzięta, niewziętą, niewzięte, niewziętego, niewziętej, niewziętemu, niewzięty, niewziętych, niewziętym, niewziętymi, wzięci, wzięta, wziętą, wzięte, wziętego, wziętej, wziętemu, wziętych, wziętym, wziętymi