synonim kandelabr

odm. kandelabr, kandelabra, kandelabrach, kandelabrami, kandelabrem, kandelabrom, kandelabrowi, kandelabrów, kandelabru, kandelabry, kandelabrze