synonim sromotny

odm. sromotny, niesromotna, niesromotną, niesromotne, niesromotnego, niesromotnej, niesromotnemu, niesromotni, niesromotnie, niesromotny, niesromotnych, niesromotnym, niesromotnymi, sromotna, sromotną, sromotne, sromotnego, sromotnej, sromotnemu, sromotni, sromotnie, sromotnych, sromotnym, sromotnymi