synonim kolisty

odm. kolisty, kolista, kolistą, koliste, kolistego, kolistej, kolistemu, kolisto, kolistych, kolistym, kolistymi, koliści, koliście, niekolista, niekolistą, niekoliste, niekolistego, niekolistej, niekolistemu, niekolisto, niekolisty, niekolistych, niekolistym, niekolistymi, niekoliści, niekoliście