synonim kubek w kubek

odm. Kubek, Kubka, Kubkach, Kubkami, Kubki, Kubkiem, Kubkom, Kubkowi, Kubkowie, Kubków, Kubku