synonim kursant

odm. kursant, kursanci, kursancie, kursanta, kursantach, kursantami, kursantem, kursantom, kursantowi, kursantów, kursanty