synonim nędzny

odm. nędzny, nędzna, nędzną, nędzne, nędznego, nędznej, nędznemu, nędzni, nędznie, nędznych, nędznym, nędznymi, nienędzna, nienędzną, nienędzne, nienędznego, nienędznej, nienędznemu, nienędzni, nienędznie, nienędzny, nienędznych, nienędznym, nienędznymi