synonim uległy

odm. uległy, nieulegle, nieulegli, nieuległa, nieuległą, nieuległe, nieuległego, nieuległej, nieuległemu, nieuległy, nieuległych, nieuległym, nieuległymi, ulegle, ulegli, uległa, uległą, uległe, uległego, uległej, uległemu, uległych, uległym, uległymi