synonim wpływ

odm. wpływ, wpływach, wpływami, wpływem, wpływie, wpływom, wpływowi, wpływów, wpływu, wpływy