synonim względy

odm. względy, względach, względami, względom, względów