synonim apeiron

odm. apeiron, apeironach, apeironami, apeironem, apeironie, apeironom, apeironowi, apeironów, apeironu, apeirony