synonim bez ogłady

odm. ogłada, ogład, ogładach, ogładami, ogładą, ogładę, ogłado, ogładom, ogłady, ogładzie