synonim samotny

odm. samotny, samotne, samotnego, samotnemu, samotni, samotnych, samotnym, samotnymi