synonim strategiczny

odm. strategiczny, niestrategiczna, niestrategiczną, niestrategiczne, niestrategicznego, niestrategicznej, niestrategicznemu, niestrategiczni, niestrategicznie, niestrategiczny, niestrategicznych, niestrategicznym, niestrategicznymi, strategiczna, strategiczną, strategiczne, strategicznego, strategicznej, strategicznemu, strategiczni, strategicznie, strategicznych, strategicznym, strategicznymi