synonim koronny

odm. koronny, koronna, koronną, koronne, koronnego, koronnej, koronnemu, koronni, koronnych, koronnym, koronnymi, niekoronna, niekoronną, niekoronne, niekoronnego, niekoronnej, niekoronnemu, niekoronni, niekoronny, niekoronnych, niekoronnym, niekoronnymi