synonim znaczący

odm. znaczący, nieznacząca, nieznaczącą, nieznaczące, nieznaczącego, nieznaczącej, nieznaczącemu, nieznacząco, nieznaczący, nieznaczących, nieznaczącym, nieznaczącymi, znacząca, znaczącą, znaczące, znaczącego, znaczącej, znaczącemu, znacząco, znaczących, znaczącym, znaczącymi