synonim znaczny

odm. znaczny, nieznaczna, nieznaczną, nieznaczne, nieznacznego, nieznacznej, nieznacznemu, nieznaczni, nieznacznie, nieznaczny, nieznacznych, nieznacznym, nieznacznymi, znaczna, znaczną, znaczne, znacznego, znacznej, znacznemu, znaczni, znacznie, znacznych, znacznym, znacznymi