synonim bezpodstawny

odm. bezpodstawny, bezpodstawna, bezpodstawną, bezpodstawne, bezpodstawnego, bezpodstawnej, bezpodstawnemu, bezpodstawni, bezpodstawnie, bezpodstawnych, bezpodstawnym, bezpodstawnymi, niebezpodstawna, niebezpodstawną, niebezpodstawne, niebezpodstawnego, niebezpodstawnej, niebezpodstawnemu, niebezpodstawni, niebezpodstawnie, niebezpodstawny, niebezpodstawnych, niebezpodstawnym, niebezpodstawnymi