synonim zbyteczny

odm. zbyteczny, niezbyteczna, niezbyteczną, niezbyteczne, niezbytecznego, niezbytecznej, niezbytecznemu, niezbyteczni, niezbytecznie, niezbyteczny, niezbytecznych, niezbytecznym, niezbytecznymi, zbyteczna, zbyteczną, zbyteczne, zbytecznego, zbytecznej, zbytecznemu, zbyteczni, zbytecznie, zbytecznych, zbytecznym, zbytecznymi