synonim konfidencjonalny

odm. konfidencjonalny, konfidencjonalna, konfidencjonalną, konfidencjonalne, konfidencjonalnego, konfidencjonalnej, konfidencjonalnemu, konfidencjonalni, konfidencjonalnie, konfidencjonalnych, konfidencjonalnym, konfidencjonalnymi, niekonfidencjonalna, niekonfidencjonalną, niekonfidencjonalne, niekonfidencjonalnego, niekonfidencjonalnej, niekonfidencjonalnemu, niekonfidencjonalni, niekonfidencjonalnie, niekonfidencjonalny, niekonfidencjonalnych, niekonfidencjonalnym, niekonfidencjonalnymi